Ved at se op ser hun ned

Vens Kulturhus, Sweeden. 3. juni – 29. juni 2017 

Kulturværftet, Helsingør, Denmark. 5. august – 9. september 2017 

Groupexhibition with : Nina Kleivan, Christina Capetillo, Annette Skov, Pernelle Maegaard, Gerda Thune Andersen, Tine Kjølsen, Vibe Bredahl og Charlotte Grum

Opening Saturday d. 3 juni 13.00 på Vens Kulturhus 

Tuna Byväg 10, 260  13 Sant Ibb, Hven