Vibe Bredahls stort anlagte separatudstilling var som at træde indenfor i et Wunderkammer – af den slags enhver europæisk fyrste havde for nogle århundreder siden. Her fandt man alle mulige rariteter fra hjemlige såvel som fjerne himmelstrøg. I den danske konges “Kunstkammer” kunne man således finde alt fra oliemalerier og antikke skulpturer til en halskæde af billevinger fra Brasilien og et mikroskop i sølv og ibenholt. Vibe Bredahls “The Journey” præsenterer en lignende forunderlig ophobning af objekter, tegninger og fotografier med “rejsen” som omdrejningspunkt. Værkerne præsenteres i en tematisk sammenhængende installation i stueetagen. Den tager allerede sin begyndelse i vinduerne ud mod Bredgade, hvor nogle overdimensionerede sættekasser byder indenfor i Bredahls kunstkammer. Kendte genstande og væsener gøres fremmede gennem komiske omvendinger, der paradoksalt nok fremhæver de egenskaber eller den natur, vi normalt forbinder dem med. Som når en struds får et hus om hovedet – i stedet for at stikke det i jorden. Eller en trøje bemales med mursten, hvorved den bliver en særpræget “bolig” for overkroppen, samtidig med at man som beskuer føler fysisk tyngde i skuldrene blot ved synet af den. Bredahl har de senere år især gjort sig bemærket med tegninger, der trods en tilsyneladende legende naivitet ved nærmere eftersyn åbenbarer mere grumme temaer såsom død og tab. Tegningerne er typisk lavet i sammenhæng med Bredahls artist books og er tænkt ind i en rumlig og forløbsmæssig helhed. På udstillingen i Martin Asbæk Projects vises Kortlægninger (rød), der på én gang er monumental og helt miniature. Værket består af 828 små røde tegninger, med samme format som et spil kort, der løber som en rute gennem hele udstillingen – og bliver til et korthus og andet på vejen. “The Journey” udfolder sig i flere forskellige medier, og værkerne knopskyder spillevende ind og ud imellem hinanden – med mange ledemotiver og spejlinger, som et gennemgående greb. “Murstenstrøjen” går eksempelvis igen i Bredahls ejendommeligt smukke fotografier. Hun arbejder med fotoet som var det en skulptur. Værkerne gengiver, med fotografiets realisme, reelle fysiske tableauer iscenesat ude i virkeligheden. Og føjer nogle ekstra dimensioner til den. Flere af Bredahls objekter har (for)fulgt hendes værk gennem adskillige år. De er blevet til en slags arketypiske rekvisitter, der har indgået i forskellige projekter, været med på rejser, transformeret rolle og udtryk undervejs. “The Journey” formidler således et univers, der er bygget op over tid, mærket og fornyet – hvor hvert enkelt objekt, fotografi og tegning er et værk i sin egen ret, men samtidig knytter an til en langt større historie om at rejse og udforske verden. Både den indre og den ydre – i tanken og helt konkret.