HØY VS BRED 16 sider, 35 kr Vendehæftet. HØY VS BRED er udarbejdet af billedkunstnerne Mette Høyen Andersen og Vibe Bredahl, og udgives i forbindelse med udstillingen HØY VS BRED i Danske Grafikeres Hus i København. 
HØY vs BRED er et samarbejdsprojekt, der tager udgangspunkt kunstnernes fælles interesse for sprog, digt /poesi og tegning. Igennem nogle måneder har Mette Høyen Andersen og Vibe Bredahl på skift sendt hinanden ord, sætninger og stumper af mening på e-mail, som de har responderet på med værker til hæftet og udstillingen. Den ordrække, der kom ud af korrespondancen, gav de videre til to andre kunstnere – digteren Seimi Nørregaard og rapperen Khal Allan, der på hver deres måde og i deres eget felt førte dialogen videre. Kunstnerne har arbejdet med hæftet så det kan vendes og læses på forskellige måder, og så det kan foldes ud som et værk.


Mary’s Mind Travel, 20 sider, 55 kr. Leporellobog.Folded book in a box.
Mary’s Mind Travel er en serie tegninger og en historie, der kører i to spor. I tegningernes ene spor kan eksempelvis et udsigtspunkt, en dør eller et vindue opfattes som et hul eller en vej ind til den anden side af historien. Et undseligt punkt kan pludselig åbne op for en anden virkelighed. Her handler det om en rejse men måske snarere i sindet, ind og ud af forskellige sindstilstande. Eller måske drejer det sig om parallel-universer, evigheden der allerede er, den anden side af døden eller helt simpelt dobbeltheden i alting.


Pun Birds Panorama.2006. sider x cm., 
3.500 kr. Bog objekt. Oplag: 2 Teknik: Foto håndfoldet til foldeud bog.Materialer: foto,pap,silkebånd. Pun Birds Panorama er en videreførelse af bogen Pun Birds. Ligesom i Pun Birds arbejder jeg også her med ordsprog, men nu kædes de sammen og omskrives til en historie. En cirkulær historie. Pun Birds Panorama er en mindre tryksag udformet som en bog, men som kan foldes ud til en rund kugle, så hele billedet/historien ses på engang.


Rød skov. 8 dobbelt sider ca. 30 x 20 cm.Bog objekt i æske.En uendelig dobbelt foldet historie. Oplag: 3 Æske 31 x 22 cm. Bog 8 dobbelt sider ca. 30 x 20 cm.Teknik: Tryk håndfoldet til dobbeltbog.Materialer: papæske, tryk af tusch tegning ,silkebånd.


Untitled, 25 sider, 75 kr.

Folde ud bog. Boks 9 x 2 x 2 cm.
Folded book in a box.


Pun Birds, artist book, 96 sider, 149 kr.

“PUN BIRDS er titlen på Vibe Bredahls nye bog. Pun birds er et selvkomponeret begreb, der på dansk kan oversættes til noget i retning af “ordspils-fugle”. I en række tuschtegninger spiller billedkunstneren på velkendte talemåder, ordsprog, klichéer og sproglige vendinger, der hos Vibe Bredahl vender og drejer sig helt ind i det største og det mindste. Den lille historie i den store. Ordsprogenes indlysende banalitet, fordi de afspejler helt grundlæggende vilkår, sandheder og erfaringer.Vibe Bredahls streger er underfundige og finurlige. Sådan da. Kalder på smilet. Og så alligevel. For det er kunstnerens sædvanlige temaer, som hun i sine nye tegninger vender ind i ord og sprog: Forgængeligheden, døden og tingenes opløsning, rejsen, de ekstreme sindstilstande og de mellemtilstande, de øjeblikke, hvor et ophør eller en forsvinden kan give mulighed for noget nyt.I næsten naivistiske motiver tegnes let om det tungeste. “Poul Pilgaard læs anmeldelse på bookworm.dk


Kortlægninger, 144 sider/pages 199 kr. ($25)

This book contains 144 individual drawings that can be torn out and assembled into one large poster by following a fold-out map that comes tucked into the back of the book. Dolphins talking on telephones, chess pieces come to life, a girl whose skirt is being lifted by bumblebees, penguins balancing on wires and hundreds of other scenarios rendered from the artist’s imagination collide on these pages in energetic strokes of his ballpoint pen. Kortlægninger indeholder 144 individuelle tegninger, som alle kan rives ud og sættes sammen til flere stører tegninger eller til en stor på 180×180 cm. Bag i bogen ligger et kort som viser hvorledes alle bogens tegninger kan samles. 


Vibe Bredahl , 8 sider/pages

Vibe Bredahl A8 Micro består af 5 streg tegninger af Vibe Bredahl.A8 Micro er en serie på 5 hæfter med materiale fra Nils Erik Gjerdevik, Vibe Bredahl, Kristiane Hauer, Gerd Laugesen samt Hans Holten Hansen/ Maria Finn. 


Der var engang. 

Et ordløst billeddigt om en ung pige og den skov, der på forunderlig vis vokser op omkring hende. Og så hiver hun en sav frem… Tegningerne fra “Der var engang” blev i 2007 udstillet på Randers Kunstmuseum. Der var engang.  676-001.978-87-9907-786-1 Pris: 35 kr. 24 sider. Udkom 16. november på forlaget Aben Maler. Læs mere eller køb hæftet på abenmaler.dk


Kortlægninger 24 tegninger Vibe bredahl 24 sider, 100 kr 

Bogen indeholder 24 tegninger af Vibe Bredahl fra 2011.