Vibe Bredahl Vibe Bredahl c.v. texts contact



books:

Kortlægninger 24 tegninger

Kortlægninger 24 tegninger
Vibe bredahl
24 sider, 100 kr

Bogen indeholder 24 tegninger af Vibe Bredahl fra 2011.


HØY VS BRED
Mette Høyen Andersen og
Vibe Bredahl

HØY VS BRED
16 sider, 35 kr

Vendehæftet HØY VS BRED er udarbejdet af billedkunstnerne Mette Høyen Andersen og Vibe Bredahl, og udgives i forbindelse med udstillingen HØY VS BRED i Danske Grafikeres Hus i København.
HØY vs BRED er et samarbejdsprojekt, der tager udgangspunkt kunstnernes fælles interesse for sprog, digt /poesi og tegning. Igennem nogle måneder har Mette Høyen Andersen og Vibe Bredahl på skift sendt hinanden ord, sætninger og stumper af mening på e-mail, som de har responderet på med værker til hæftet og udstillingen. Den ordrække, der kom ud af korrespondancen, gav de videre til to andre kunstnere – digteren Seimi Nørregaard og rapperen Khal Allan, der på hver deres måde og i deres eget felt førte dialogen videre.
Kunstnerne har arbejdet med hæftet så det kan vendes og læses på forskellige måder, og så det kan foldes ud som et værk.

Udstillingen HØY VS BRED vises i
Danske Grafikere Sølvgade 14 - KBH.C.
frem til den 20. December.

www.hurricane-publishing.com www.danskegrafikere.dk



Der var engang

Et ordløst billeddigt om en ung pige og den skov, der på forunderlig vis vokser op omkring hende. Og så hiver hun en sav frem... Tegningerne fra “Der var engang” blev i 2007 udstillet på Randers Kunstmuseum.

Der var engang. 676-001.
978-87-9907-786-1
Pris: 35 kr. 24 sider.
Udkom 16. november på forlaget Aben Maler.
læs mere eller køb hæftet på abenmaler.dk



Vibe Bredahl - A8 Micro

Vibe Bredahl , 8 sider/pages

Vibe Bredahl A8 Micro består af 5 streg tegninger af Vibe Bredahl.
A8 Micro er en serie på 5 hæfter med materiale fra Nils Erik Gjerdevik, Vibe Bredahl, Kristiane Hauer, Gerd Laugesen samt Hans Holten Hansen/ Maria Finn.
A8 serien blev udgivet som kuvert-sæt på adressens forlag i forbindelse med BogForum 2006.



Pun Birds Panorama

Pun Birds Panorama.2006. sider x cm.,
3.500 kr.
Bog objekt.

Oplag: 2
Teknik: Foto håndfoldet til foldeud bog.
Materialer: foto,pap,silkebånd.

Pun Birds Panorama er en videreførelse af bogen Pun Birds. Ligesom i Pun Birds arbejder jeg også her med ordsprog, men nu kædes de sammen og omskrives til en historie. En cirkulær historie.
Pun Birds Panorama er en mindre tryksag udformet som en bog, men som kan foldes ud til en rund kugle, så hele billedet/historien ses på engang.



Rød skov

Rød skov. 8 dobbelt sider ca. 30 x 20 cm.

Bog objekt i æske.
En uendelig dobbelt foldet historie.
Oplag: 3 Æske 31 x 22 cm.
Bog 8 dobbelt sider ca. 30 x 20 cm.
Teknik: Tryk håndfoldet til dobbelt bog.
Materialer: papæske, tryk af tusch tegning ,silkebånd



untitled - Vibe Bredahl

untitled, 25 sider, 75 kr.

Folde ud bog. Boks 9 x 2 x 2 cm.
Folded book in a box.







PUN BIRDS

Pun Birds, artist book, 96 sider, 149 kr.

"PUN BIRDS er titlen på Vibe Bredahls nye bog. Pun birds er et selvkomponeret begreb, der på dansk kan oversættes til noget i retning af "ordspils-fugle".

I en række tuschtegninger spiller billedkunstneren på velkendte talemåder, ordsprog, klichéer og sproglige vendinger, der hos Vibe Bredahl vender og drejer sig helt ind i det største og det mindste. Den lille historie i den store. Ordsprogenes indlysende banalitet, fordi de afspejler helt grundlæggende vilkår, sandheder og erfaringer.

Vibe Bredahls streger er underfundige og finurlige. Sådan da. Kalder på smilet. Og så alligevel. For det er kunstnerens sædvanlige temaer, som hun i sine nye tegninger vender ind i ord og sprog: Forgængeligheden, døden og tingenes opløsning, rejsen, de ekstreme sindstilstande og de mellemtilstande, de øjeblikke, hvor et ophør eller en forsvinden kan give mulighed for noget nyt.

I næsten naivistiske motiver tegnes let om det tungeste."
Poul Pilgaard

"I alle tegningerne har Vibe Bredahl i ordets egentlige forstand fået en lille fjer på. De er i hvert fald berusende charmerende og spidsfindige i deres tilsyneladende naive billedsprog."
Bente Scavenius
Børsen

"I farveintense tuschtegninger af fugle leger Vibe Bredahl poetisk og underfundigt med fortolkninger af ordsprog. Det er en genre, der om nogen kan beskrives som klichépræget.

Derfor er der på en underlig omvendt måde noget vovet over Bredahls projekt. Det virker ganske enkelt for banalt og naivt at kaste sig over. Men kigger man nærmere på PUN BIRDS, vil man hurtigt se, at projektet ikke standser ved klicheen.

I virkeligheden drejer PUN BIRDS sig om forholdet mellem sprog og billede, hvordan betydninger mister indhold gennem fast metaforik og kan kaldes til live igen via konkrete billeder – og hvordan ord og billeder kan "sige" noget meget forskelligt om det samme fænomen.

Midt i deres tilsyneladende naivitet tilføres Bredahls tegninger en absurd komik, som får beskueren til at spærre øjnene op og forundres over, at ordsprogets almengyldige sandhed kan føre til så gådefuldt et billede."
Gitte Broeng

læs interview om pun birds på kopenhagen.dk
læs anmeldelse på bookworm.dk
læs mere om udstilling

Mary's Mind Travel

Mary's Mind Travel, 20 sider, 55 kr.

Leporellobog.
Folded book in a box.

Mary’s Mind Travel er en serie tegninger og en historie, der kører i to spor. I tegningernes ene spor kan eksempelvis et udsigtspunkt, en dør eller et vindue opfattes som et hul eller en vej ind til den anden side af historien. Et undseligt punkt kan pludselig åbne op for en anden virkelighed. Her handler det om en rejse men måske snarere i sindet, ind og ud af forskellige sindstilstande. Eller måske drejer det sig om parallel-universer, evigheden der allerede er, den anden side af døden eller helt simpelt dobbeltheden i alting.

Kortlægninger

Kortlægninger, 144 sider/pages 199 kr. ($25)


This book contains 144 individual drawings that can be torn out and assembled into one large poster by following a fold-out map that comes tucked into the back of the book. Dolphins talking on telephones, chess pieces come to life, a girl whose skirt is being lifted by bumblebees, penguins balancing on wires and hundreds of other scenarios rendered from the artist's imagination collide on these pages in energetic strokes of his ballpoint pen.

Kortlægninger indeholder 144 individuelle tegninger, som alle kan rives ud og sættes sammen til flere stører tegninger eller til en stor på 180x180 cm.
Bag i bogen ligger et kort som viser hvorledes alle bogens tegninger kan samles



Hjemvendt Rejsende - Vibe Bredahl

Hjemvendt rejsende, 32 sider/pages 75 kr. ($15)

This book is a collection of vibrant color photographs taken by Vibe Bredahl in countries all over the world.





copyright © hurricane